Albert FRANCESKINJ
Albert FRANCESKINJ

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Paris, Hội viên công ty

Alejandro RODRIGUIEZ HERRERA
Alejandro DOMINGUEZ

Luật sư thuộc đoàn luật sư Madrid, Tây Ban Nha, Luật sư cộng tác, Phó Lãnh sự danh dự của Tây Ban Nha tại

 

 

 

 

Dang Ha, Nguyen
Đăng NGUYỄN HA

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, Luật sư Cộng tác

Hằng KIEU THU
Hằng KIEU THU

Trợ lý và Phiên dịch

Julien TRAN

Of Counsel, Civil law expert

Caroline CHAZARD
Caroline CHAZARD - MEAS

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Paris, Hội viên công ty

NGUYEN Evelyne

Of Counsel, PharmaHealth expert

Guillaume LEMESLE

HR expert: Coaching & management, Of Counsel

Hubert MARTINI

Trade expert: financing and customs, Of Counsel


Đối tác của chúng tôi

FIDAL AISATTORNEYS và FIDAL có một mạng lưới các công ty đối tác ở Châu Á và những khu vực khác trên thế giới, được lựa chọn từ những công ty có kỹ năng cao, có tầm nhìn và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài những cộng sự tại Tunisia, Algeria và Brazil, FIDAL còn có những kênh liên lạc xuyên suốt tại 150 quốc gia trên kháp 5 lục địa.

Chúng tôi còn hợp tác với các chuyên gia, các hiệp hội và tổ chức kinh tế khác…

Đối tác của chúng tôi

Đầu trang