DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

FIDAL Asiattorneys và FIDAL kết hợp chuyên môn và kỹ năng để đưa đến cho quý vị những lời khuyên phù hợp với hoạt động kinh doanh và đầu tư của quý vị.

Đặc biệt, chúng tôi trợ giúp cho quý vị trong những lĩnh vực sau :

NHOM NGANH CONG NGHIEP 

Tài chính & Ngân hàng

Bất động sản & Xây dựng

Tiêu dùng

Năng lượng & Cơ sở hạ tầng

Nông lương nghiệp

Ytế - Dược

Sản xuất công nghiệp

Bảo hiểm

Phần mềm, công nghệ thông tin, đa phương tiện

Du lịch & Khách sạn

DỊCH VỤ

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ

>   Phụ trách mảng pháp lý và hợp đồng cho các dự án công nghiệp (y dược, chế biến nông sản, thiết bị …),

>   Nghiên cứu sơ bộ để xác định tính khả thi của dự án và đề xuất các giải pháp

>   Hỗ trợ chiến lược theo cơ cấu pháp lý

>   Hỗ trợ trong các cuộc đàm phán

>   Phát triển các dự án liên quan đến bất động sản, đến ngành công nghiệp du lịch (Phát triển và khai thác các dự án khách sạn, Hoạt động giải trí, Hãng hàng không)

>   Thiết kế, soạn thảo và đàm phán các hợp đồng phức tạp

>   Hòa giải trước tranh chấp và trong khi tranh chấp liên quan đến các hoạt động quốc tế

CẠNH TRANH - PHÂN PHỐI - NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI - CẤP PHÉP - SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Dược phẩm, nước hoa & mỹ phẩm, hàng hóa xa xỉ, bán lẻ ...)

>  Đàm phán với đối tác / nhà phân phối / bên nhượng quyền hoặc bên được nhượng quyền, bên cấp phép

>  Tạo mối liên hệ

>  Thực hiện dự án

>  Luật Tiêu Dùng: an toàn chất lượng sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng

 

THUẾ DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ

>  Tối ưu hóa chế độ thuế liên quan đến nguồn đầu vào và hoạt động của tập đoàn

>  Thuế GTGT, hải quan và các thuế gián tiếp

>  Giá chuyển nhượng

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

>  Đăng ký nhãn hiệu, thiết kế, bằng sáng chế

>  Hợp đồng cấp phép, hợp đồng chuyển giao công nghệ

>  Tư vấn và tiến hành yêu sách, hàng giả

SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI - M&A

>  Hỗ trợ trong các cuộc đàm phán

>  Kiểm toán pháp lý và tài chính, datarooms, đánh giá với trách nhiệm cao nhất (due diligence)

>  Luật hợp đồng

>  Chế độ thuế khóa trong và ngoài nước

>  Luật Cạnh tranh

>  Pháp luật về lao động, an sinh xã hội

>  Luật doanh nghiệp

LUẬT NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH

>  Có quan hệ mật thiết với các nhà chức trách giám sát của ngành tài chính

>  Có các đối tác trong lĩnh vực tài chính

>  Hoạt động tái cấp vốn và chuyển giao rủi ro

>  Cấp vốn (doanh nghiệp, dự án, trong nội bộ tập đoàn)

>  Thành lập các cơ cấu được quy định

>  Sản phẩm quản lý tập thể

LUẬT DOANH NGHIỆP

>  Xác định cấu trúc pháp lý và thành lập doanh nghiệp

>  Hoạt động đầu tư (đầu tư nước ngoài)

>  Hỗ trợ trong việc xác định và nâng cao xuất khẩu tài chính

>  Hoạt động tái cấu trúc, sáp nhập, phân chia, mua lại, chuyển nhượng các phần vốn góp hoặc cổ phần

>  Chuyển giao doanh nghiệp (bằng cách cho tặng, chuyển nhượng …)

>  Giao dịch về vốn và phát hành chứng khoán

>  Tổ chức quyền lực "quản trị doanh nghiệp"

>  Quản lý các nhóm nội bộ

>  Thù lao và Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo công ty

LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN

>   Hợp đồng thuê nhà đất

>  Xây dựng - Phát triển Bất động sản

>  Môi trường

>  Các đánh giá

>  Quyền sở hữu - Đồng sở hữu

>  Quy hoạch đô thị

>  Hỗ trợ các giao dịch bất động sản trong các dự án đầu tư công nghiệp hoặc đầu tư riêng rẽ

>  Hỗ trợ cho các dự án phát triển bất động sản toàn cầu.

NGUỒN VỐN CON NGƯỜI

>  Điều động nhân sự phạm vi quốc tế (Dịch vụ khách hàng quốc tế) cùng với việc cử nhân viên ra nước ngoài và điều động nhân viên về nước

>  Thù lao của các cán bộ điều hành cấp cao

>  Luật Lao động / Luật xã hội : tư vấn, quản lý quan hệ và tranh chấp cá nhân và tập thể, tái cấu trúc phạm vi quốc gia và quốc tế

LUẬT DÂN SỰ - QUẢN LÝ TÀI SẢN – THỪA KẾ

>  Luật dân sự: kết hôn có yếu tố nước ngoài, ly hôn có yếu tố nước ngoài, thủ tục nhận con nuôi

>  Tài sản trong hôn nhân, hỗ trợ cho vợ/chồng khi một trong hai người đã mất

>  Thừa kế, tặng cho, phân phối bất động sản, quà trao tay

>  Quản lý bất động sản. chuyển giao kinh doanh

>  Quản lý điều hành tài sản cá nhân, thuế thu nhập cá nhân

Đầu trang