Chào mừng tới website Fidal Asiattorneys

Chào mừng tới website Công ty Luật  Fidal Asiattorneys

Công ty luật ​AsiAttorneys Franceskinj Chazard Partners được thành lập bởi Albert Franceskinj và Caroline Chazard Meas, Luật sư thuộc đoàn Luật sư Paris, và công ty Luật Fidal, thành viên của Đoàn Luật sư Nanterre.

Albert Franceskinj and Caroline Chazard Meas có kinh nghiệm làm việc ở châu Âu và châu Á, và đặc biệt là ở Đông Nam Á từ năm 1997 và 2002, tư vấn cho các khách hàng quốc tế (các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các xí nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn) trong lĩnh vực luật quốc tế cũng như luật địa phương cho các hoạt động thương mại và dự án đầu tư của khách hàng tại Châu Á.

Văn phòng đầu tiên của chúng tôi có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế của Việt Nam, và các văn phòng khác ở Đông Nam Á đang được lên kế hoạch thành lập.

Hoạt động của công ty được tổ chức xoay quanh luật thương mại, cung cấp cùng lúc dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trong các vụ tranh chấp, chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận toàn thể là yếu tố không thể thiếu tạo nên cái nhìn toàn diện về hồ sơ, đề ra và thực hiện các chiến lược hiệu quả và phối hợp, đáp ứng tất cả các nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.


< Trở về


Xem thêm
Đầu trang